Diensten

Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Telecomrecht
De ondernemingsrechtpraktijk van Legal Issues Amsterdam omvat zowel het opstellen van contracten, het oplossen van geschillen met leveranciers als vennootschapsrecht kwesties, zoals bedrijfsovernames, reorganisaties en corporate governance/integriteit-vraagstukken.
Op het gebied van arbeidsrecht adviseert Legal Issues voornamelijk werkgevers – vooral aan middelgrote en grote ondernemingen en non-profit instellingen. Ook wordt geadviseerd aan werknemers.
Door ruime ervaring opgedaan binnen de telecomsector kan Legal Issues onder meer op interimbasis in deze sector worden ingezet.

Ondernemingsrecht
Contracten
De begeleiding door Legal Issues op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht richt zich op de advisering over en opstelling van alle denkbare commerciële contracten. Onder meer mantelovereenkomsten, joint ventures, activa/passiva overeenkomsten in het kader van een overgang van onderneming, licentieovereenkomsten, alsmede algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Vennootschappen, Fusies & Overnames
Legal Issues adviseert onder meer vennootschappen (BV’s) en personenvennootschappen (vennootschappen onder firma, maatschappen) over fusies en overnames, due diligence-onderzoeken, activa- en passivatransacties, reorganisaties, juridische fusies en splitsingen en in- en outsourcingsvraagstukken.
Ook advisering omtrent integriteitsissues en de Wet op de Ondernemingsraden behoort tot de activiteiten van Legal Issues.

Arbeidsrecht
De juridische relatie tussen werkgever en werknemer wordt afgebakend door het arbeidsrecht. Geen afstandelijk rechtsgebied, maar een tak van het recht waar intermenselijke relaties een grote rol spelen. Arbeidsrecht is een specialisme vanwege het feit dat het is verspreid over veranderende, verschillende wetten en regelingen en zeker even belangrijk, wordt vormgegeven door complexe rechtspraak. De expertise van Legal Issues in het complex van arbeidsrechtelijke wetgeving (de nieuwe Wet Werk en Zekerheid) en jurisprudentie is groot.
Het vastleggen van de arbeidsrechtelijke relatie (niet alleen op het moment dat de arbeidsrelatie wordt aangegaan, maar ook tussentijdse wijzigingen en afspraken) is van groot belang, teneinde onnodig slepende arbeidsrechtelijke kwesties in de toekomst grotendeels te voorkomen.
Legal Issues heeft ook ervaring op het gebied van voeren van CAO-onderhandelingen en het daarna opstellen (in overleg met vakbonden) van de CAO-teksten.
U kunt onder meer denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen en beoordelen van arbeidscontracten
 • Opstellen en beoordelen van personeelshandboeken of bedrijfsreglementen
 • Advisering ten aanzien van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s)
 • Advisering op het gebied van in- en outsourcing/opstellen harmonisatieconvenant
 • Advisering ten aanzien van flexibele arbeidsvormen
 • Geschillen m.b.t. schorsing en op non-actief stelling
 • Geschillen m.b.t. ziekte en reïntegratie van werknemers
 • Geschillen m.b.t. een bedrijfsongeval of beroepsziekte
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing etc.)
 • Non-concurrentie beding, geschillen m.b.t. nevenactiviteiten
 • Arbeidsconflicten en individueel ontslag
 • Reorganisaties en collectief ontslag

Telecom- en internetrecht
Kennis over de Telecommunicatiewet is ruim aanwezig, een niet limitatieve opsomming:

 • Tapverplichting en verstrekken gegevens aan authoriteiten
 • Kabels en Leidingen en gedoogplicht/vergoedingenstelsel overheden
 • Privacy aspecten met betrekking tot gegevensverzameling
 • Beveiligingsplan Agentschap Telecom
 • Netneutraliteit

Begeleiden Startups
Het begeleiden van start-ups bij het inrichten van de vennootschapsrechtelijke organisatie en het opstellen van contracten op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht behoort tot de activiteiten van Legal Issues.

Voor vrijwel alle diensten wordt door Legal Issues een vaste prijs gehanteerd die vooraf met u wordt besproken. Voor meer informatie over de gehanteerde tarieven, kunt u contact opnemen met Legal Issues Amsterdam.
long term legal commitment

Over

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Direct na mijn studie ben ik als advocaat gaan werken in Amsterdam. Na mijn stageperiode van 3 jaar met goed gevolg te hebben afgesloten, ben ik aan de slag gegaan als bedrijfsjurist via Brunel Legal Nederland B.V. alwaar ik verschillende interim-functies vervulde. In 2003 heb ik Legal Issues Amsterdam opgericht. Gedurende 2006-2014 heb ik veel bedrijfsjuridische ervaring opgedaan in de Telecomsector bij Schiphol Telematics BV, het telecombedrijf van Schiphol Nederland BV. Tijdens mijn werkzaamheden voor Schiphol Telematics heb ik mijn adviespraktijk in Legal Issues aangehouden.

Legal Issues is een adviespraktijk, maar ik ben tevens inzetbaar als interimjurist voor opdrachten in zowel bedrijfsleven als non-profitorganisaties. Indien gewenst op locatie.

Als advocaat en legal counsel heb ik mij voornamelijk toegelegd op:

 • Ondernemingsrecht: contractenrecht algemeen en specifiek IT en kleinere overnames;
 • Telecom- en Internetrecht, Privacyrecht, Compliance/integriteit, en
 • en Arbeidsrecht (ontslagrecht, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, CAO-onderhandelingen).

Ik ben lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVVIR).

Legal Issues werkt samen met Rodium | Fit-to-Position

Legal Issues staat voor uitstekende kwaliteit en service, voor een acceptabele prijs, met rechtstreekse communicatielijnen, waarbij persoonlijke aandacht voor u als cliënt voorop staat. Door het voortdurend volgen van opleidingen en seminars, blijft de hoge kwaliteit van dienstverlening verzekerd. Door de combinatie van ervaring in het bedrijfsleven en de advocatuur, wordt bij het oplossen van uw juridische knelpunten niet uitsluitend vanuit juridisch perspectief maar ook vanuit commercieel oogpunt naar het vraagstuk gekeken. Een pragmatische benadering vanuit juridisch perspectief. Indien u geïnteresseerd bent en meer informatie wenst, neemt u dan contact op met Legal Issues Amsterdam.

Curriculum Vitae“Do things that make you happy within the confines of the legal system" (Ellen Degeneres)

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres en u krijgt zo snel mogelijk antwoord. Het stellen van een vraag verplicht u tot niets.


Noëlle van Wittenberghe | Legal Issues
Amsterdam


Adres: Weesperstraat 61-102, 1018 VN, Amsterdam
WeWork Metropool | Office 512
Telefoon: 0624521755

E mail: hello@legalissues.nl


Curriculum Vitae


Legal Issues
Weesperstraat 61-102
WeWork Metropool | Office 512
1018 VN Amsterdam